Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Knjige Vassule Ryden v slovenščini

Ta razodetja Presvetega Srca Jezusovega so se začela konec leta 1985 v Bangladešu. Najprej so bila objavljena v angleškem jeziku v obliki fotokopij rokopisa, nato v tiskani obliki. Do sedaj so bila prevedena v 29 jezikov, med njmi tudi v slovenski jezik. Knjige so začeli spontano prevajati ljudje, ki se jih je sporočilo dotaknilo, brez vnaprejšnje organizacije. Do danes je izšlo sedem knjig v angleškem jeziku, zadnja se konča z datumom 15. junij 1995.

Jezus v zadnji angleški knjigi pravi Vassuli, da smo spomladi leta 1995 vstopili v triinpoletno obdobje konca časov, o katerem govori prerok Danijel. Sporočilo 10. maja 1995 pravi: "...Napovedal sem vam to temo pokvarjenosti, začelo se je triinpolletno obdobje. Vaša generacija je vstopila v žalost in preizkušnje, v hude čase krivičnosti, v čase opustošenja in gnusobe, v čas, ki ga je satan trikrat preklel, v uro, ko je prisegel, da bo uničil Moje svetnike in angele. Tu je čas, ko bo hudič poslal enega svojih, da spremeni Moj Zakon in letne čase..."

Vassula Ryden - knjiga 1 PDF

Vassula Ryden - knjiga 2 PDF

Vassula Ryden - knjiga 3 PDF

Vassula Ryden - knjiga 4 PDF

Vassula Ryden - knjiga 5 PDF

Vassula Ryden - knjiga 6 PDF

Vassula Ryden - knjiga 7 PDF

Vassula Ryden - knjiga 8 PDF

Vassula Ryden - knjiga 9 PDF

Vassula Ryden - knjiga 10 PDF

Vassula Ryden - knjiga 11 PDF

Vassula Ryden - knjiga 12 PDF

Ode presvete trojica PDF

Molitvenik Resničnega življenje v Bogu - PDF

Nebesa so resnična - PDF