Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Splošni pogoji poslovanja za prijavo na e-novice

V teh splošnih pogojih poslovanja za prijavo na e-novice se uporabnikom zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

1. SPLOŠNO

S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik (uporabnik) sklene pogodbo o prejemanju e-novic, s čimer pristaja na predmetne splošne pogoje in njihovo uporabo.
Osebni podatki, pridobljeni s prijavo, bodo obdelovani za namen pošiljanja obvestil o novih objavah na spletni strani.

2. PRIJAVA NA e-NOVICE

Z namenom pošiljanja e-novic se s prijavo na e-novice zbirajo podatki o elektronskem naslovu.
Upravljalec spletne strani zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob prijavi na e-novice. Z nedvoumno podanim dovoljenjem oziroma soglasjem ob vpisu elektronskega naslova se uporabnik strinja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za namene prejemanja e-novic.

Osebni podatki za prijavo na e-novice bodo shranjeni v bazi podatkov na varnem strežniku. Dostop do podatkov bo na voljo samo upravljavcu spletne strani.

3. PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Podano dovoljenje oziroma soglasje s strani uporabnika je pravna osnova za obdelavo njegovih podatkov.
Upravljalec spletne strani zagotavlja, da podatkov, ki jih bo prejela od uporabnikov z namenom neposrednega trženja, pošiljanja e-novic ter ciljnega marketinga, brez njihovega soglasja ne bo prodajala, posojala, razkrivala ali kakorkoli drugače posredovala nepooblaščenim tretjim osebam.

A) SOGLASJE

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo upravljalec spletne strani obdeloval osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko upravljalec spletne strani obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni ob prijavi.
Upravljalec spletne strani pri obdelavi osebnih podatkov le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov.

B) SOGLASJE

V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi podanega soglasja pred njegovim preklicem.
Preklic soglasij lahko uporabniki podajo preko povezave v poslanih e-novicah.

V primeru preklica soglasja upravljalec spletne strani preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bilo podano soglasje, ter jih zbriše.

C) OBDELAVA PODATKOV

Upravljalec spletne strani zbira in obdeluje osebne podatke skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.
Osebne podatke bo upravljalec spletne strani skrbno varoval ter preprečeval njihove morebitne zlorabe. Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen pošiljanja e-novic oziroma za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.
Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali institucijam brez dovoljenja, predstavlja hujšo kršitev.

4. PRAVICE POSAMEZNIKOV

A) ODJAVA

Uporabnik lahko kadarkoli s klikom na gumb ODJAVA v e-novicah upravljalcu osebnih podatkov poda zahtevo, da ta trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen pošiljanja e-novic. 

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec spletne strani zagotavlja varnost osebnih podatkov, in sicer tako, da se varuje programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, pri čemer nepooblaščene osebe nimajo dostopa do osebnih podatkov. Upravljalec zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov.
Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe vendar le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog.

A) HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Upravjalec spletne strani bo osebne podatke uporabnika hranil dokler uporabnik ne poda preklica soglasja oziroma se ne odjavi od prejemanja e-novic.

B) BRISANJE PODATKOV

Po izpolnitvi namena obdelave ali po izteku roka hranjenja, se osebni podatki zbrišejo. 
Prav tako se osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi soglasja posameznika zbrišejo ali uničijo na podlagi njegovega izrecnega preklica soglasja. 
Brisanje osebnih podatkov na računalniških medijih se opravi na način, po postopku in metodi, ki onemogoča restavriranje vseh ali dela brisanih podatkov
.